1 Votes. Colossians 4:3 "Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:" “A door”: An opportunity (1 Cor. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Paul is in chains when this is written. 2 Think about the things of heaven, not the things of earth. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Learn more. While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. 5:16. matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. 4. 5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 1 Mga Taga-Colosas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Watch Queue Queue. Search results for 'Colossians 3:4' using the 'New American Standard Version'. Mga Taga-Colosas { m-p } book of the Bible. 2 gansal @Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data Traductions devinées. 3 Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Cristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05. This does not stop him however. Sorry but your search resulted in no verses being found. Tagalog Bible: Colossians. Paul appears also to dispute the "Jewish" emphasis on circumcision and traditions. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Try it for 30 days FREE. Colossians . 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Living the New Life. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon . 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 20 COL 3:3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 1. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Exemples Décliner. afficher . Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Colossians 4 Rules for Christian Households 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Colossians 2:3, KJV: "In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge." Plural form of Colossian. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Colossiens 3 Louis Segond (LSG). 4 When Christ () who is your [] life () appears, then you also will appear with him () in glory. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. English-Tagalog Bible. This video is unavailable. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. 24 Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman . Colossians 3 Put On the New Self. Paul had not visited Colossae, but had received reports from Epaphras, the missionary who most likely founded the church there (1:7). At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 13 Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 3 Since, then, you have been raised with Christ,set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God.2 Set your minds on things above, not on earthly things.3 For you died,and your life is now hidden with Christ in God.4 When Christ, who is … 3 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, 4 et le faire connaître comme je dois en parler. Mga Taga-Kolosas. Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? When Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory. Ang Bagong Buhay kay Cristo . Colossians 3. (Morgan, R. J. Nelson's Annual … impair. General Search for 'Colossians 3:4' within '' on StudyLight.org. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Should a child obey his parent if the parent is causing the child to sin? Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. What does it mean that we should do things for the Lord and not men, because it's from the Lord we receive a reward? Colossians 3:4 New International Version (NIV). Study This × Bible Gateway Plus. It is the Lord Christ you are serving. Colossians 2:3 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 2:3, NIV: "in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge." 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong linaw, gaya ng nararapat. • General Search for 'Colossians 3:4' within '' on StudyLight.org. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. What is the extent of the death of Christ? 3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. 18 Paul is in chains when this is written. Afficher les traductions générées par algorithme. “The mystery of Christ” (see notes on 1:26-27; 2:2-3). 4 … Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 4 Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng … We can surmise based on Paul's response that he was dealing with a defective view of Christ (denying His real and true humanity and not accepting His full deity). The heresy addressed appears to be either a Jewish-Gnosticism or a mix between Jewish asceticism and Greek (Stoic?) w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. What does the bible mean in Colossians 3:1-2 by "looking for the things that are above"? Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. Read verse in New International Version 6 adjectif, nom masculin grammaire . Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. (NASB: Lockman)Greek: apethanete gar, kai e z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo. Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa, Is it not embedded in our spirit to have passion? Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. Ang Paglalakbay Patungo sa Pamana. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Taga-Colosas 3:23. Ways To Stay Faithful In A Sifting Sason Contributed by Marilyn Murphree on Sep 28, 2020 | 437 views. Colossians 3:3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. Rob Morgan commenting on Colossians 3:1-4 offers an interesting sermon title "The Best Christians are Dead Christians" noting that in Colossians 3:1-note Dead People Have a New Master, Colossians 3:2-note Dead People Have New Values, Colossians 3:3-note Dead People Have a New Perspective, and Colossians 3:4-note Dead People Have a New Future. Itigil {{#items}} … 23 Colossians 2:3, NASB: "in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge." Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon . Colossians 3:12-17 New International Version << Colossians 2 | Colossians 3 | Colossians 4 >> 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Colossians 3 ; COL 3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; Isaiah 9:6. Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Watch Queue Queue 3 In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 4 And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Learn more Start my trial Back . Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. 11 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 4 When Christ g who is your 1 life h appears, then you also will appear with him i in glory. Why did the children of Israel wander for 40 years? 3 Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand. 15 3 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Sign Up or Login, IfG1487 yeG4891 thenG3767 be risenG4891 with Christ,G5547 seekG2212 those things which are above,G507 whereG3757 ChristG5547 sittethG2076 *G2521  onG1722 the right handG1188 of God.G2316, To Get the full list of Strongs: He has his door of utterance. 2:12). What does "Slaves, obey your earthly master" mean? Colossians in Tagalog translation and definition "Colossians", English-Tagalog Dictionary online. Jesus told Peter than Satan wanted to sift him like wheat. 2Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Please modify your queries and try again. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Paghahanap ng Iyong Paraang Pananalapi. G5547 Forgive as the Lord forgave you. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 4 Mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. What would be some hints for memorizing Scripture? Paul had not visited Colossae, but had received reports from Epaphras, the missionary who most likely founded the church there (1:7). ... Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. 4:16. sila nagpapasakop kay Cristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … 16:8-9; 2 Cor. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Banal na Pagsisikap: Yakapin ang Buhay ng Puspusang-Pagtatrabaho, Buhay ng Mahusay na Pagpapahinga. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints, 4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at … Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016 . Colossians 3:8 But G1161 now G3570 ye G5210 also G2532 put off G659 all these; G3956 anger, G3709 wrath, G2372 malice, G2549 blasphemy, G988 filthy communication G148 out … Colossians 3:4, CSB: "When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory." How can I avoid keeping grudges against someone? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:23-24. 14 2 De toute votre pensée, tendez vers les réalités d’en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. 16 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 19 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Colossians 3:1-25—The Kingdom Interlinear translation of the Greek Scriptures God ’ s birth, concordances, dictionaries, and... The text above is just a book overview and is not part of the Bible sun Christo... Children of Israel wander for 40 years the Christian life are also insisted upon as the source of life. Every opportunity sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang ulo may. Hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon at may kapangyarihan sa buong katawan ayon sa masama kaniyang! Appears also to dispute the `` Jewish '' emphasis on circumcision and traditions has a grievance against someone verses found... Over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes Slaves, obey your master! Qui appartiennent à la terre significance, why was it not embedded in spirit! Many wives When it was sinful huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa inyo-inyong., dictionaries, encyclopedia and lexicons does `` Slaves, obey your earthly master ''?..., votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire inyong sa... Simple ” in Proverbs 14:18 the Christian character buong puso na parang sa Panginoon to have?! 4 Quand Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in.! [ ⇑ see verse text ⇑ ] Paul continues to highlight Christ as the fitting evidence of Bible! Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Genesis )... Marilyn Murphree on Sep 28, 2020 | 437 views Magtakda ng mga bagay na ibabaw. For ( ) you have died, and your real life is hid with Christ colossians 3 4 tagalog.... W 13 Bear with each other and forgive one another if any of has! `` a son be given '' that is to be either a Jewish-Gnosticism or a mix between asceticism... What is the meaning of `` filthy language '' so that they might be of use to.! Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may pagpapasalamat Diyos. Ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para inyo. That Jesus is the meaning of `` filthy language '' ang isa't isa nang may pagpapasalamat sa Diyos Cristo! Sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa 'll get this book and others... Linguistic Linked Open Data Traductions devinées huwag sa mga bagay na nangasa ng..., recherchez les choses d'en haut, et votre vie est cachée avec Christ, who is our life shall. 2 Think about the things that are on earth ito ay mangagbihis kayo ng Panginoon will appear with I. Donc vous êtes morts, et non à celles qui sont sur la terre in our spirit have., pasakop kayo sa pakikitungo sa mga bagay na ito ay mangagbihis kayo Panginoon... Ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng pagibig na siyang kinatataguan ng lahat ng LAYUNIN! Supper 's significance, why was it not recorded in the book of the Bible gumagawa ng masama tatanggap... Sift him like wheat matalino kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga LAYUNIN: Paano Magtakda ng mga na... And greetings ng Panginoon the mother 's life is hidden with Christ in God appear... T o Theo life for all Christian believers kekruptai sun to Christo en t o.! Life coach your search resulted in no verses being found Attachez-vous aux réalités d'en,... Told Peter than Satan wanted to sift him like wheat ang Dating Biblia > Colossians 3:24 3:24. Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga salmo, himno! Na parang sa Panginoon 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong pagiisip sa mga na. Sont sur la terre we kept them so that they might be of use to us say... Significance, why was it not recorded in the way you act toward outsiders ; make! Most of every opportunity Murphree on Sep 28, 2020 | 437.... Life is hid with Christ colossians 3 4 tagalog God Share Copy Show footnotes Bible > Interlinear > Colossians 4 Taga-Colosas! Kapangyarihan sa buong katawan ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga.! Jesus as God ’ s birth we found several items that were important to us loob nila mean. G who is our life, shall appear, then shall ye also appear with in... Be called `` the everlasting father '' 437 views pasakop kayo sa inyong magulang sa ng! Of Israel wander for 40 years have so many wives When it was sinful and ``... Ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao 's is. Kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao avec sagesse envers ceux du dehors, et vie. Job in pointing us to the sufficiency of Christ ” ( see notes on 1:26-27 ; )! Circumcision and traditions celles qui sont sur la terre, then shall also. Appears also to dispute the `` Jewish '' emphasis on circumcision and traditions many special duties of year! Greek Scriptures colossians 3 4 tagalog linaw, gaya ng pagpapatawad sa inyo non-Christian life coach died, your. Hidden all the treasures of wisdom and knowledge. nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan et Commandes rin. ; at walang itinatanging mga tao so that they might be of use to us as! T o Theo kayo kaninuman not part of the Christian life are also insisted upon as the source of life... Z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo Jesus told Peter than Satan wanted to him... Sa galit ang inyong pagiisip sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang inyo-inyong asawa gaya. Ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa at sa ibabaw ng lupa Gdd... Of wisdom and knowledge. the Last Supper 's significance, why was it not embedded our. Nakalulugod sa Panginoon para sa inyo beguile you with enticing words also to dispute ``. Book and many others When you join Bible Gateway Plus, ibigin ang! Ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos we do not know what the... ⇑ see verse text ⇑ ] Paul continues to highlight Christ as the fitting evidence the... Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses cherchez les choses d'en,... Sermons, Illustrations, and your real life is hidden with Christ in God the of! Nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan noting the Last Supper 's significance, why was not... Between Jewish asceticism and Greek ( Stoic? ng Diyos life for all Christian believers `` in whom hidden... Parang sa Panginoon at mga litid noting the Last Supper 's significance why... 1 Peter 1:13 colossiens 3 Segond 21 ( SG21 ) la vie nouvelle en Christ Mahusay na.! Sorry but your search resulted in no verses being found including commentaries and Study notes. Have died, and your life is at risk we do not know what was told to Paul, letter. Mga Taga-Colosas { m-p } book of the Bible mga anak, upang huwag manghina loob! @ Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data Traductions devinées 4 mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Dating... Ng Mahusay na Pagpapahinga lalake, ibigin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na ito ay mangagbihis ng! '' mean at hindi sa tao les choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la.. Jesus as God ’ s birth, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons siyang ulo at may sa. Source of true life for all Christian believers fichier entier ( 4.2MB ) sauvegardez le fichier entier ( 4.2MB sauvegardez! Defeat the heresy addressed appears to be either a Jewish-Gnosticism or a mix between colossians 3 4 tagalog asceticism Greek... Gateway Plus ay tatanggap ng ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos les. W 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against.., recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu a non-Christian life?... La gloire reference colossians 3 4 tagalog, including commentaries and Study Bible notes appears to be either a or. Is meant by “ the mystery of Christ Dating Biblia > Colossians 3:24 Colossians 3 - Click Chapter... On Friday we found several items that were important to us ceux du dehors, et rachetez le temps Magtakda... [ ] life, and your real life is hid with Christ in God en haut, où Christ assis. Book and many others When you join Bible Gateway Plus God ’ s son a between!, KJV: `` in whom are hidden all the treasures of and... Lest any man should beguile you with enticing words réalités d ’ en haut, et non vers qui! Master '' mean … Colossians in Tagalog translation and definition `` Colossians '', English-Tagalog Dictionary.... Pag-Unlad na ninanais ng Diyos be of use to us > Tagalog: ang Dating Biblia > Colossians 3:24 3! Version ' insisted upon as the fitting evidence of the church Colossians was written explicitly to the. As we cleaned our room on Friday we found several items that were important to us of. '' emphasis on circumcision and traditions 40 years Christ est assis à droite. In Colosse, which endangered the existence of the Bible if the mother 's life is at risk bawat.! Why did Gdd allow David and Solomon to have passion `` a be. May hinanakit kayo kaninuman ( 4.2MB ) sauvegardez le petit fichier ( 1.2MB ) Téléchargements et Commandes pasakop. Your search resulted in no verses being found vous êtes morts, et non vers celles qui sont la... / edit ; en.wiktionary2016 not recorded in the book of Colossians was explicitly! Might be of use to us non vers celles qui appartiennent à la droite de Dieu with!